Yay Burcu Yetenekleri

Yay Burcu Yetenekleri

Gerçekten yeteneklidirler. Basın - yayın, edebiyat, felsefe ve dinî konularda başarılı olabilirler.

Birden fazla konuyla ilgilenip hepsinde başarılı olabilirler. İlginç fikirlerini türlü eserlerle ortaya koyarlar. Kimi, düşüncelerini bir güldürü gibi açıklayıp okuyucularını fazlasıyla etkilerler. Kimi ise, ciddi eserler verir. Kimileri de dinde reform yapmak ister. İnançlarını yaymak için çeşitli yollardan yararlanırlar.

Ancak, genç yaşlarında iken kolay ilgilenen ve çabuk bıkan kimselerdir. Yaşlan ilerledikçe, değişirler ve günün birinde aradıklarını bulurlar. Beğendikleri, sevdikleri konuda da sebat ederler.

Bazıları yeteneklerini maddî konularda kanıtlarlar. Ticaret onlar için kolaydır. Özellikle büyük işler onları çeker. Meslekleri gereği yolculuk yapmayı severler. Zaten bir yere bağlanıp kalmaktan da hoşlanmazlar.

Şansları açıktır. Yetenekleri sayesinde başarılı olurlar. Ama bazen yeteneklerinden yararlanmaya bile gerek kalmaz. Hiç beklenmedik şekilde para, hatta önemli miktarda servet kazanırlar.

Bazıları da bilimle ilgilenirler. Bilim adamı olmasalar bile başkalarının yetişmesi için önemli miktarda paralar vererek okullar açarlar, eğitim kurumlarına bağışlarda bulunurlar, vakıf kurarlar.

Son derece titizdirler. Kendilerini işlerine çok iyi şekilde verebilirler, fakat herhangi bir müdahale, ilgilerini yok eder. Zekâlarıyla sezgilerini bir araya getirebilirlerse, çok başarılı olurlar.

İlginizi çekebilir : Günlük Burç
Yay Burcu Yetenekleri